Các bạn sinh viên quan tâm xem thông tin tại link: http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=9435&Itemid=1324

BP.TLSV

18/11/2015

Thông báo chương trình thực tập quốc tế PASONA năm 2016 tại Nhật Bản

Các bạn sinh viên quan tâm xem thông tin tại link: http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=9435&Itemid=1324 BP.TLSV
05/11/2015

Công ty Thịnh An tuyển dụng

Công ty  Bất Động Sản Thịnh An đang có nhu cầu tuyển dụng 2 sinh viên chuyên về phần mềm, làm việc partime. Các bạn sinh […]
30/10/2015

Cơ hội thực tập 6 tháng tại Công ty Capgemini (dành cho các bạn biết tiếng Pháp)

Công ty Cagemini Việt Nam đang có chương trình thực tập 6 tháng full-time dành cho các bạn sinh viên mới ra trường hoặc năm cuối, có […]
05/10/2015

Công ty Bamboo tuyển dụng hoặc thực tập PHP, biết tiếng Pháp

Công ty Bamboo đang có nhu cầu tuyển dụng full time hoặc thực tập. Yêu cầu ứng cử viên: có khả năng lập trình PHP (chủ […]
01/10/2015

Học bổng SMU

Các bạn sinh viên quan tâm vui lòng xem thông tin trong file đính kèm. Thời gian: 10h00 ngày 05/10/2015 Địa điểm: Phòng I.12