Hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2017

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ công văn số 386/ĐHQG- ĐH ngày 13/03/2017 của Đại học Quốc Gia về việc ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT vào ĐHQG Năm 2017;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc xét tuyển thẳng ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường như sau:

Các hồ sơ xét tuyển thẳng hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống theo các giải đạt được (diện đạt giải học sinh giỏi quốc gia, giải khoa học kỹ thuật quốc gia).

Hội đồng tuyển sinh xét trúng tuyển căn cứ theo các tiêu chí và theo chỉ tiêu được quy định. Trường hợp số lượng hồ sơ nhiều hơn chỉ tiêu thì sẽ xét theo thứ tự từ cao xuống.

I. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG:

1. Đối tượng được xét tuyển thẳng vào đại học (tại khoản 2 Điều 7 của Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ GDĐT):

a. Thí sinh thuộc các đối tượng là: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT); người đã trúng tuyển vào các trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã trúng tuyển. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.

b. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT.

c. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia đã tốt nghiệp THPT.

d. Thí sinh thuộc các đối tượng có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam và đồng thời phải thỏa các điều kiện sau:

 • Có điểm trung bình cộng các môn Toán, Lý, Hóa cuối năm học các lớp 10, 11, 12 từ 8.0 trở lên.
 • Phải học bổ túc kiến thức một năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

2. Ngành xét tuyển thẳng vào đại học:

a. Thí sinh thuộc đối tượng tại điểm a và điểm d khoản 1 Mục I: Hội đồng tuyển sinh Trường quyết định ngành được xét tuyển thẳng cho thí sinh căn cứ vào nguyện vọng của thí sinh và điều kiện chỉ tiêu xét tuyển từng ngành.

b. Thí sinh thuộc đối tượng tại điểm b và c khoản 1 Mục I được xét tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần phù hợp với kết quả dự án, đề tài được Hội đồng tuyển sinh Trường xem xét; hoặc phù hợp với từng môn thi mà thí sinh đã đoạt giải như sau:

Số TT Tên môn thi học sinh giỏi Tên ngành được tuyển thẳng
1 Toán Tất cả các ngành
2 Vật lý Vật lý học
Kỹ thuật hạt nhân
Khoa học vật liệu
Kỹ thuật điện tử truyền thông
Sinh học
Công nghệ sinh học
Hóa học
Hải dương học
3 Hóa học Hóa học
Công nghệ kỹ thuật hóa học
Khoa học môi trường
Công nghệ kỹ thuật môi trường
Khoa học vật liệu
Sinh học
Công nghệ sinh học
Địa chất học
4 Sinh học Sinh học
Công nghệ sinh học
Khoa học môi trường
Công nghệ kỹ thuật môi trường
Khoa học vật liệu
Hóa học
5 Địa lý Địa chất học
Hải dương học
6 Tin học Công nghệ thông tin
Vật lý học
Hóa học
Khoa học môi trường
Công nghệ kỹ thuật môi trường
Kỹ thuật điện tử truyền thông
Khoa học vật liệu
Sinh học
Công nghệ sinh học

 3. Nộp hồ sơ:

Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng tại khoản 1 Mục I và ưu tiên xét tuyển tại điểm a khoản 1 Mục II nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Trường ĐH KHTN cho các sở GDĐT trước ngày 20/5/2017. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển thực hiện theo công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017.

– Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu)

– Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia

– Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6

 1. Đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm i  khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh:

Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng tại đối tượng tại điểm d khoản 1 Mục I nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào Trường ĐH KHTN Hội đồng tuyển sinh Trường xem xét, quyết định cho nhập học đối với các trường hợp xét tuyển thẳng sau: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo theo điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh và có trung bình cộng các điểm trung bình môn Toán, Lý và Hoá lớp 10, 11, 12 từ 8,0 trở lên.

Hồ sơ đăng ký: xem chi tiết tại công văn 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18/3/2016

– Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu)

– Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông

– Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú

– Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6

 

II. ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo về việc ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường chuyên, năng khiếu và các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia (THPTQG) cao nhất năm 2015, 2016 trên cả nước vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng:
  • Học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu các trường đại học, tỉnh thành trên toàn quốc.
  • Học sinh các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình kết quả thi THPTQG cao nhất năm 2015, 2016.
 1. Điều kiện đăng ký
  • Tốt nghiệp THPT năm 2017.
  • Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 hoặc là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.
  • Có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.
 2. Nguyên tắc
 • Chỉ áp dụng một lần đúng năm học sinh tốt nghiệp THPT.
 • Học sinh được đăng ký ưu tiên xét tuyển vào một ngành của một Trường thành viên, Khoa trực thuộc của ĐHQG-HCM.
 1. Quy trình, nguyên tắc thực hiện xét tuyển

4.1. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

 • Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (tải về file word) (tải về file pdf)
 • Một bài luận được thí sinh viết tay trên giấy A4, trình bày được động cơ học tập và sự phù hợp của năng lực bản thân với ngành học, trường học.
 • Một thư giới thiệu của giáo viên trường THPT, nơi thí sinh học lớp 12.
 • Bản sao học bạ 3 năm trung học phổ thông (có xác nhận của trường THPT).
 • Một phong bì đã dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại liên lạc của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4×6 kiểu chứng minh nhân dân mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, tên lớp vào mặt sau tấm ảnh).

4.2.Tiêu chí xét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau

 • Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Sắp xếp và tuyển chọn thí sinh theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu căn cứ theo tiêu chuẩn điểm trung bình 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12) của tổ hợp (môn/bài thi) trong tổ hợp xét tuyển của ngành/nhóm ngành do Hội đồng tuyển sinh của Trường/Khoa quy định (phụ lục 3).
 • Các thí sinh có điểm bằng nhau sẽ được phân loại dựa trên tiêu chí phụ, chất lượng của bài luận và thư giới thiệu của giáo viên.

4.3.Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển

 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/5/2017 – 15/6/2017.
 • Phương thức nhận hồ sơ: thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc theo phương thức khác do Trường/Khoa của ĐHQG-HCM quy định. Địa chỉ nộp hồ sơ của các Trường/Khoa như sau:
  • Phòng đào tạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM.
 • Hội đồng tuyển sinh của Trường/Khoa thuộc ĐHQG-HCM thực hiện xét tuyển từ ngày 16/6/2017 – 23/6/2017.
 • Công bố kết quả ưu tiên xét tuyển: từ ngày 26/6/2017 – 30/6/2017.
 • Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính phiếu báo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 trước ngày 20/7/2017.
 • Thí sinh làm thủ tục nhập học theo thời gian do các Trường/Khoa quy định.

TỔ HỢP (MÔN/BÀI THI) ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO CÁC NHÓM NGÀNH/NGÀNH
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM NĂM 2017


Trường

Mã Ngành/ Nhóm ngành

Tên ngành/
Nhóm ngành

Tổ hợp môn xét tuyển
(dùng ƯTXT thí sinh các trường chuyên, năng khiếu và các trường THPT thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT QG cao nhất năm 2015, 2016)
Tên môn xét tuyển Môn chính Tiêu chí phụ
QST 51480201 Công nghệ thông tin
(Cao đẳng)
Toán, Vật lí, Hóa học    
QST Toán, Vật lí, Tiếng Anh    
QST 52420101 Sinh học Sinh học, Hóa học, Toán    
QST KHTN, Toán, Tiếng Anh    
QST 52420201 Công nghệ Sinh học Hóa học, Toán, Vật lí    
QST Sinh học, Hóa học, Toán    
QST KHTN, Toán, Tiếng Anh    
QST 52430122 Khoa học Vật liệu Vật lí , Hóa học, Toán    
QST Hóa học, Sinh học, Toán    
QST Vật lí, Toán, Tiếng Anh    
QST KHTN, Toán, Tiếng Anh    
QST 52440102 Vật lí học Vật lí, Toán, Hóa học    
QST Vật lí, Toán, Tiếng Anh    
QST Toán, KHTN, Tiếng Anh    
QST 52440112 Hoá học Hóa học, Vật lí, Toán    
QST Hóa học, Sinh học, Toán    
QST Hóa học, Toán, Tiếng Anh    
QST KHTN, Toán, Tiếng Anh    
QST 52440112_VP Hoá học (Việt – Pháp) Hóa học, Vật lí, Toán    
QST Hóa học, Sinh học, Toán    
QST Hóa học, Toán, Tiếng Anh    
QST KHTN, Toán, Tiếng Anh    
QST 52440201 Địa chất học Toán, Hóa học, Vật lí    
QST Sinh học, Toán, Hóa học    
QST Toán, KHTN, Tiếng Anh    
QST 52440228 Hải dương học Toán, Vật lí, Hóa học    
QST Toán, Sinh học, Hóa học    
QST Toán, KHTN, Tiếng Anh    
QST 52440301 Khoa học Môi trường Hóa học, Toán, Vật lí    
QST Sinh học, Hóa học, Toán    
QST Toán, KHTN, Tiếng Anh    
QST Hóa học, Toán, Tiếng Anh    
QST 52460101 Toán học Toán, Vật lí, Hóa học    
QST Toán, Vật lí, Tiếng Anh    
QST Toán, KHTN, Tiếng Anh    
QST 52480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin Toán, Vật lí, Hóa học    
QST Toán, Vật lí, Tiếng Anh    
QST Toán,Tiếng Anh, Sinh học    
QST Toán, Tiếng Anh, Hóa học    
QST 52480201_CLC Công nghệ thông tin
(Chất lượng cao)
Toán, Vật lí, Hóa học    
QST Toán, Vật lí, Tiếng Anh    
QST Toán,Tiếng Anh, Sinh học    
QST Toán, Tiếng Anh, Hóa học    
QST 52480201_TT Công nghệ thông tin
(Tiên tiến)
Toán, Vật lí, Hóa học    
QST Toán, Vật lí, Tiếng Anh    
QST Toán,Tiếng Anh, Sinh học    
QST Toán, Tiếng Anh, Hóa học    
QST 52480201_VP Công nghệ thông tin
(Việt – Pháp)
Toán, Vật lí, Hóa học    
QST Toán, Vật lí, Tiếng Anh    
QST Toán,Tiếng Anh, Sinh học    
QST Toán, Tiếng Anh, Hóa học    
QST 52510401_CLC Công nghệ kỹ thuật Hoá học
(Chất lượng cao)
Hóa học, Vật lí, Toán    
QST Hóa học, Sinh học, Toán    
QST Hóa học, Toán, Tiếng Anh    
QST KHTN, Toán, Tiếng Anh    
QST 52510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Hóa học, Toán, Vật lí    
QST Sinh học, Hóa học, Toán    
QST Toán, KHTN, Tiếng Anh    
QST Hóa học, Toán, Tiếng Anh    
QST 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông Toán, Vật lí, Hóa học    
QST Toán, Vật lí, Tiếng Anh    
QST Toán, Tiếng Anh, KHTN    
QST 52520402 Kỹ thuật hạt nhân Vật lí, Toán, Hóa học    
QST Vật lí, Toán, Tiếng Anh    
QST Vật lí, Toán, Sinh học    
QST Toán, KHTN, Tiếng Anh    

Download Attachments

Leave a Reply