KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2018

LIÊN HỆ:

1. Trang thông tin tuyển sinh ĐHQG-HCM U
http://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn
2. Ban Đại học, ĐHQG-HCM
http://aad.vnuhcm.edu.vn/
3. Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo
http://cete.vnuhcm.edu.vn/
4. Cổng thông tin tuyển sinh Trường ĐH KHTN
https://tuyensinh.hcmus.edu.vn/

 

Leave a Reply