Thông báo về việc công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2019 – Phương thức xét tuyển 4

Kết quả trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019

dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2019,  thủ tục xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học – Phương thức xét tuyển 4)

 • Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2019 ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh;
 • Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-ĐHQG ngày 21 tháng 03 năm 2019 của Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh;
 • Căn cứ công văn 575/ĐHQG-ĐH ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM);
 • Căn cứ thông báo số 03/TB-HĐTS ĐHCQ ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH KHTN về việc xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2019 – Phương thức xét tuyển 4;
 • Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH KHTN thông báo kết quả trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 theo quy định trên, thủ tục xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học như sau:
 1. Kết quả trúng tuyển
 • Danh sách trúng tuyển gồm có: 2199 thí sinh.
 • Thí sinh xem danh sách trúng tuyển bằng cách tra cứu tại trang web theo địa chỉ: https://tracuuts.hcmus.edu.vn
 1. Thời gian xác nhận nhập học (XNNH) và nộp hồ sơ nhập học (HSNH):
 • Thí sinh XNNH và nộp HSNH: từ chủ nhật – ngày 21/7/2019 đến sáng thứ ba – ngày 23/7/2019 ( sáng: 8giờ – 11giờ, chiều: 13giờ30 – 16giờ).
 • Thời gian xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học sẽ được thông báo cụ thể cho từng thí sinh trong khi thí sinh thực hiện tra cứu kết quả trúng tuyển.
 1. Hình thức XNNH và nộp HSNH: nộp trực tiếp tại trường.
 2. Địa chỉ XNNH và nộp HSNH: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.
 3. Thủ tục xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học: thí sinh theo dõi hồ sơ và quy trình nhập học tại trang thông tin tuyển sinh của Trường theo địa chỉ: https://www.hcmus.edu.vn/nhaphoc2019

Quá thời hạn trên, những thí sinh không làm thủ tục xác nhận nhập học cho trường xem như từ chối nhập học.

Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển các chương trình đặc biệt phải theo dõi các yêu cầu về thông tin kiểm tra trình độ ngoại ngữ và các thông tin khác trên trang web của Trường theo địa chỉ: http://tuyensinh.hcmus.edu.vn./.

Leave a Reply