THÔNG BÁO

(Về việc Ưu tiên xét tuyển theo quy định xét tuyển tuyển sinh

đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của ĐHQG-HCM)

 

Căn cứ Quy định về việc xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 523/QĐ-ĐHQG ngày 01 tháng 06 năm 2015 của Đại học Quốc Gia – HCM;

Căn cứ hướng dẫn công tác xét tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2015 theo công văn số 1088/ĐHQG-ĐH&SĐH của Đại học Quốc Gia – HCM,

Ngoài đối tượng được ưu tiên xét tuyển theo thông báo số 379 ngày 04/05/2015 của Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), nay Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc ưu tiên xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 theo quy định của ĐHQG-HCM như sau:

  1. Đối tượng được ưu tiên xét tuyển

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2015 thuộc 05 trường THPT (đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2014) sau đây:

STT Tỉnh/Thành phố Tên trường
1 Thành phố Hồ Chí Minh Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG-HCM
2 Tỉnh Bình Phước THPT chuyên Quang Trung
3 Thành phố Hà Nội THPT chuyên KHTN, ĐHQG-HN
4 Tỉnh Nam Định PTTH chuyên Lê Hồng Phong
5 Thành phố Hà Nội Chuyên ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG-HN
  1. Chỉ tiêu: không quá 5% tổng chỉ tiêu của ngành/nhóm ngành
  2. Điều kiện đăng ký

– Thí sinh được đăng ký xét tuyển vào một ngành của trường;

– Có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12;

– Đáp ứng một trong hai tiêu chuẩn sau:

® Đạt danh hiệu học sinh giỏi năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12

® Đã tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia trong quá trình học THPT đồng thời có kết quả học tập năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ loại khá trở lên.

  1. Hồ sơ đăng ký

– Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (download tại đây);

– Một bài viết tay trên giấy A4, trình bày lý do muốn học tại trường, mối quan tâm đến ngành học, mục tiêu học tập, nghề nghiệp, đóng góp cho xã hội của bản thân;

– Một thư giới thiệu của giáo viên trường THPT, nơi thí sinh học lớp 12;

– Bản sao học bạ ba năm THPT tính đến hết học kỳ 1 lớp 12 (có xác nhận của trường THPT);

– Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;

– Hai ảnh thẻ 4×6 kiểu chứng minh thư chụp trong vòng 06 tháng (ghi rõ họ tên, ngày sinh vào mặt sau ảnh).

  1. Thời gian nhận hồ sơ và công bố kết quả xét tuyển

– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 13/07/2015 đến 25/07/2015 (lệ phí xét tuyển 30.000đ).

– Nơi nhận hồ sơ: nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5 – Phòng Đào tạo (trong giờ hành chính) hoặc qua đường bưu điện chuyển phát nhanh.

Công bố kết quả xét tuyển: ngày 14/08/2015 trên website của trường theo địa chỉ www.hcmus.edu.vn

24/07/2015

Thông báo về việc Ưu tiên xét tuyển ĐH-CĐ hệ chính quy năm 2015 của ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO (Về việc Ưu tiên xét tuyển theo quy định xét tuyển tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của ĐHQG-HCM) […]