1. Học bổng khuyến khích của Nhà nước:

Sinh viên được xét nhận học bổng khuyến khích học tập của Nhà nước.

 • Học bổng khuyến khích học tập được xét và cấp theo từng học kỳ, với mức học bổng 1 học kỳ tương ứng 3,5 tháng.
 • Sinh viên được cấp học bổng nếu trong học kỳ đó, sinh viên có điểm trung bình học tập từ 8,0 trở lên (giỏi), từ 9.0 trở lên (xuất sắc); không rớt môn nào; không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên ; phải đăng ký từ 10 tín chỉ/học kỳ trở lên.
 1. Học bổng riêng của Các Chương trình đào tạo đặc biệt :

Căn cứ trên kết quả học tập hàng năm của sinh viên, nhà trường sẽ cấp 3 suất học bổng dành cho 3 sinh viên xuất sắc nhất và không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên của khóa, bao gồm:

 • 1 suất học bổng toàn phần
 • 2 suất học bổng bán phần.

Nhà trường cũng cấp 3 học bổng dành cho 3 tân sinh viên có kết quả thi đại học (hoặc tuyển thẳng) tốt nhất, bao gồm:

 • 1 suất học bổng toàn phần.
 • 2 suất học bổng bán phần.
 • Lưu ý:
 • Học bổng sẽ được chuyển đến duy nhất tài khoản ATM của Ngân hàng Agribank mà sinh viên đã được nhà trường cấp.
 • Sinh viên có nghĩa vụ kích hoạt thẻ và kiểm tra số tài khoản.
 • Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Bộ phận Tài chính (Phòng I43, Tòa nhà I – Lầu 4) để được giải quyết.
22/07/2015

Quy định về việc Xét học bổng các chương trình đào tạo đặc biệt

Học bổng khuyến khích của Nhà nước: Sinh viên được xét nhận học bổng khuyến khích học tập của Nhà nước. Học bổng khuyến khích học […]
22/07/2015

Quy định về những hình thức vi phạm tính trung thực

Quy định này được đưa ra nhằm đề cao tính trung thực của sinh viên. Những thông tin sau đây là những hướng dẫn chung về […]
22/07/2015

Quy định về trang phục và tác phong của sinh viên

QUY ĐỊNH Về trang phục và tác phong của sinh viên Nhằm thực hiện nghiêm túc tác phong, lối sống văn minh trong khuôn viên trường […]
22/07/2015

Quy định về Điểm danh Sinh viên

QUY ĐỊNH V/v Điểm danh Sinh viên    Về tổng hợp kết quả điểm danh sinh viên Quy định về số buổi/ số lần điểm danh của […]
09/01/2015

Đại sứ môi trường Lê Minh Quốc – Sống là không “ngồi một chỗ”!

Trẻ trung, xông xáo và bừng bừng lửa sống, Lê Minh Quốc hoạt động hết công suất cho mong ước của mình: kêu gọi mọi người […]