Quy định v/v dạy – học hình thức trực tuyến

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo an toàn cho người học cũng như tiến độ học tập và tốt nghiệp của sinh viên, Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM) triển khai hình thức dạy – học trực tuyến (sau đây gọi tắt là DHTT). Nhằm đảm bảo chất lượng trong công tác giảng dạy và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến, Khoa Công nghệ Thông tin quy định một số điều như sau:
I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản quy định về DHTT bao gồm những quy định chung; tổ chức và quản lý đào tạo.
2. Quy định này áp dụng đối với cá nhân là giảng viên và sinh viên đang tham gia giảng dạy và học tập tại Khoa Công nghệ Thông tin theo Kế hoạch đào tạo Học kỳ 2, năm học 2019-2020 (có hiệu lực đến khi hoạt động DHTT kết thúc theo thông báo của nhà trường).
II. Dạy – học trực tuyến
1. Dạy – học trực tuyến là một thuật ngữ dùng để chỉ việc truyền tải các hoạt động giảng dạy và học tập dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông. Trong đó, giảng viên và sinh viên thực hiện việc dạy – học tại cùng thời điểm trên phần mềm giảng dạy online thông qua việc sử dụng máy tính, điện thoại thông minh có đầy đủ micro, loa, kết nối với nhau qua Internet.
2. Mục đích của DHTT để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học, phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và đáp ứng nhu cầu học tập mọi nơi, mọi lúc của người học. Tiết giảng dạy trực tuyến của giảng viên được tính tương đương như tiết giảng dạy trên lớp học truyền thống của học phần trong
chương trình đào tạo đã được phê duyệt. Nhà trường công nhận kết quả tích lũy các học phần của sinh viên trong thời gian DHTT.
3. Giảng viên, sinh viên thống nhất sử dụng hệ thống quản lý môn học của Khoa trên nền tảng Moodle (gọi tắt là Moodle) và ứng dụng Zoom cho việc tổ chức dạy – học trực tuyến.
Ngoài ra, giảng viên và sinh viên có thể lựa chọn các phương thức tương tác phù hợp để làm kênh dự phòng như Google Hangouts Meet, Google Classroom, Microsoft Teams, Skype, Jit.si…
III. Hệ thống dạy – học trực tuyến
Hệ thống DHTT là hệ thống hỗ trợ học tập, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập, bao gồm các thành phần chính như: cổng đào tạo trực tuyến; hệ thống quản lý học tập; học liệu điện tử; các phương thức tương tác (diễn đàn trao đổi; chat, thảo luận trực tuyến…); hệ thống kiểm tra; đánh giá người học, giảng viên, quản trị hệ thống.
IV. Quy định đối với việc dạy – học trực tuyến
1. Quy định đối với giảng viên
Giảng viên có trách nhiệm sau đây:
– Tham gia giảng dạy lớp học trực tuyến theo đúng thời khóa biểu đã được công bố.
– Thông báo thông tin về buổi học trực tuyến trên Moodle ít nhất 24 giờ trước khi diễn ra buổi học. Trường hợp giảng viên thay đổi tài khoản sử dụng phải báo lại ID lớp học cho Giáo vụ và sinh viên.
– Bảo đảm về nội dung bài giảng, bài tập và các vấn đề thảo luận đưa lên Moodle.
– Xây dựng và cung cấp đề cương môn học, tài liệu học tập trên Moodle.
– Hướng dẫn kịp thời trước những thắc mắc của sinh viên trong quá trình DHTT; tham gia giải đáp khi sinh viên đưa ra câu hỏi; hỗ trợ sinh viên giải quyết những khó khăn phát sinh do quá trình thông tin liên lạc gặp sự cố và đảm bảo tiến độ học tập của người học.
2. Quy định đối với sinh viên
Sinh viên có trách nhiệm sau đây:
– Cài đặt và sử dụng ứng dụng Zoom trên máy tính và các thiết bị di động phù hợp theo hướng dẫn.
– Đăng ký tài khoản Zoom bằng tài khoản email sinh viên đã được nhà trường cung cấp và đăng nhập ở mỗi buổi học.
– Tham gia đúng các học phần đã đăng ký. Sinh viên tham gia các hoạt động học tập theo yêu cầu của giảng viên và quy định của lớp học.
– Sinh viên phải tự bảo vệ tài khoản của mình, phải tự chịu trách nhiệm về việc để người khác sử dụng tài khoản của mình sai mục đích, không đúng quy định.
– Hình ảnh đại diện phải nghiêm túc, có văn hóa. Trang phục khi tham gia học trực tuyến lịch sự, môi trường học tập không bị làm phiền và ảnh hưởng đến lớp học.
– Trong quá trình học cần trật tự và tập trung và bài giảng. Tuyệt đối không làm việc riêng hay có những lời nói cử chỉ không chuẩn mực. Sinh viên vi phạm sẽ bị giảng viên mời ra khỏi lớp và chịu các hình thức kỷ luật theo Quy chế HSSV tùy vào mức độ vi phạm.
– Không được phát tán, chia sẻ, sao chép tài liệu học tập, bài giảng trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng khi không được sự đồng ý của giảng viên. Sinh viên vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và xử lý chế tài theo quy định của pháp luật.
– Hoàn thành các nhiệm vụ, yêu cầu của giảng viên giao trên hệ thống DHTT theo đúng thời gian quy định.
– Nghiêm cấm các hành vi vi phạm Quy định về tính trung thực trong học thuật đối với sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin.
V. Tổ chức thực hiện
Quy định được áp dụng chính thức kể từ ngày ký.
Khoa Công nghệ thông tin sẽ điều chỉnh, bổ sung quy định này khi có những quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG – HCM) về DHTT và các vấn đề liên quan./.
14/04/2020

Quy định v/v dạy – học hình thức trực tuyến

Quy định v/v dạy – học hình thức trực tuyến Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo an toàn […]
01/04/2020

Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020

Các chương trình đào tạo theo đề án, Khoa Công nghệ thông tin thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 như […]
13/03/2020

Thông báo v/v triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến HK2 cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020 CHO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT […]
13/03/2020

Thông báo v/v triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến HK2 cho sinh viên Chương trình Việt Pháp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020 CHO CHƯƠNG TRÌNH VIỆT […]
13/03/2020

Thông báo v/v triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến HK2 cho sinh viên Chương trình Tiên tiến

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020 CHO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN […]