Nhằm giúp sinh viên hiểu rõ về các chuyên ngành đào tạo của Khoa Công nghệ thông tin để có định hướng trước giai đoạn chia chuyên ngành, Khoa sẽ tổ chức buổi “Giới thiệu chuyên ngành cho sinh viên năm học 2021-2022 – Chương trình chất lượng cao”

Đối tượng sinh viên tham gia là sinh viên khóa 2020 và các sinh viên khóa trước chưa xét chuyên ngành.

  • Thời gian: 18:00  ngày 06/06/2022 (Thứ hai)
  • Phương thức: Online qua Zoom

Topic: CLC_HOP TO CHUC CHUYEN NGANH CHO SV

https://fithcmus.zoom.us/j/96567835120?pwd=SkJJYjRKZ0VnZ3ZpT05GdHpPeDZCUT09

Meeting ID: 965 6783 5120 Passcode: 351422

Sinh viên vui lòng thực hiện khảo sát nguyện vọng về  chuyên ngành tại đây và đặt trước câu hỏi tại đây đến hết ngày 03/06/2022.

Nếu có thắc mắc, các bạn vui lòng liên hệ email: giaovu.clc@fit.hcmus.edu.vn.

24/05/2022

THÔNG BÁO: Giới thiệu chuyên ngành cho sinh viên – Năm học 2021-2022 – Chương trình chất lượng cao

Nhằm giúp sinh viên hiểu rõ về các chuyên ngành đào tạo của Khoa Công nghệ thông tin để có định hướng trước giai đoạn chia […]
10/03/2022

Chương trình Tiên tiến ngành Khoa học Máy tính (APCS) đạt chuẩn kiểm định chất lượng Mạng lưới các Đại học khu vực ASEAN (AUN-QA)

Trải qua hơn 15 xây dựng và phát triển, Chương trình Tiên tiến ngành Khoa học Máy tính của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, […]
31/01/2022

Thông báo về việc triển khai dạy – học hình thức trực tiếp từ 28/2

Căn cứ kế hoạch đào tạo của Trường trong HK2/2021-2022 cùng với dữ liệu khảo sát từ giảng viên và sinh viên, Khoa CNTT thông báo triển […]
10/01/2022

Chúc mừng Khoa Công nghệ Thông tin thí điểm mở ngành đào tạo Trí tuệ nhân tạo bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2022

Ngày 15/12, trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã nhận được quyết định của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc […]
27/10/2021

[CTĐA] – Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 11 và tháng 12 năm 2021

Sinh viên chương trình đề án xem thông báo xét tốt nghiệp tại link sau: https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/189-phong-dao-tao/thong-bao-he-chinh-quy/tot-nghiep/3970-thong-bao-nop-ho-so-xet-tot-nghiep-chuong-trinh-tien-tien-lien-ket-viet-phap-va-chat-luong-cao-dot-thang-11-va-12-nam-2021?Itemid=437