25/10/2018

CTTT-Thời khóa biểu HK1-1819 lớp 18CTT2

25/10/2018

CTTT- Thời Khóa biểu HK1-1819 lớp 18CTT1

04/12/2015

Đăng ký tham dự hội thảo “Kỹ năng viết – truyền đạt thông điệp rõ ràng”

Các bạn sinh viên quan tâm vui lòng xem thêm thông tin tại link: http://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=292&newsid=9064. BP.TLSV
18/11/2015

Thông báo chương trình thực tập quốc tế PASONA năm 2016 tại Nhật Bản

Các bạn sinh viên quan tâm xem thông tin tại link: http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=9435&Itemid=1324 BP.TLSV
05/11/2015

Công ty Thịnh An tuyển dụng

Công ty  Bất Động Sản Thịnh An đang có nhu cầu tuyển dụng 2 sinh viên chuyên về phần mềm, làm việc partime. Các bạn sinh […]